Rasthof Uhrsleben

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki to prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności opisanej w niniejszym tekście.

Zbieranie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Na niniejszej stronie dane są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w Impressum niniejszej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane zbierane są poprzez to, że nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w Impressum. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszych stron mają bardzo poważny stosunek do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, jak i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z niniejszej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że przekazywanie danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Aral Autohof Uhrsleben
Pflaumenallee 1
39343 Erxleben OT Uhrsleben

Właściciel Rüdiger Thormeier

Telefon: 039052-960-0
E-Mail: aral-autohof-uhrsleben@t-online.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do zlecenia nam wręczenia danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w zautomatyzowany sposób w ramach realizacji umowy, sobie lub osobie trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego administratora danych, zostanie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w Impressum.

Sprzeciw wobec wysyłki maili reklamowych

Niniejszym składamy sprzeciw wobec wykorzystywania opublikowanych w związku z obowiązkiem przekazywania informacji danych kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

3. Zbieranie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają umieszczone na Twoim komputerze i są przechowywane w Twojej przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na stronie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptował pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub całkowicie je wykluczał, jak i aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Powyższe dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

4. Wtyczki i narzędzia

Jquery

Na tej stronie używane są częściowo technologie jQuery, na przykład w celu zoptymalizowania prędkości ładowania. W związku z tym biblioteki programu są dostępne dla serwerów Google. Wykorzystywany jest Google Content Delivery Network (CDN). Jeśli wcześniej używałeś jQuery na innej stronie Google, Twoja przeglądarka odwoła się do kopii z pamięci podręcznej. Jeśli nie, będzie to wymagało pobrania, a dane z przeglądarki trafią do Google Inc. ("Google"). Twoje dane zostaną przesłane do USA. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zajrzyj na: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery oraz do Polityki prywatności google.de.

Google Web Fonts

Niniejsza strona używa tak zwanych fontów internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek. Po wyświetleniu strony przeglądarka ładuje wymagane fonty internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że na nasza witryna internetowa została wyświetlona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje fontów internetowych, przez Twój komputer używana będzie domyślna czcionka.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdziesz pod adresemhttps://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Niniejsza strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.